Spelregels Vereniging Bewust Eemland (maart 2019)

Wat is Bewust Eemland?
De vereniging Bewust Eemland helpt, ondersteunt, verbindt, stimuleert en enthousiasmeert ondernemers in de regio Eemland. Ondernemers die zich met passie inzetten voor een gezonde aarde en een rechtvaardige samenleving. Dit doen zij via het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe Betekeniseconomie op basis van eerlijk, respectvol, liefdevol, maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen.

De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken:

 • Door te verbinden en voorwaarden te scheppen voor openheid, vertrouwen en samenwerking tussen de leden.
 • Door het uitwisselen van kennis, ervaringen en bewustzijn met en tussen de leden.
 • Door de leden een (pro)actief netwerk te bieden.
 • Door informele en themabijeenkomsten te organiseren.
 • Door een podium te bieden waarmee we zowel intern als extern de zichtbaarheid van leden vergroten.
 • Door (een gezamenlijke stem van bewuste ondernemers) te vertegenwoordigen naar relevante en geïnteresseerde partijen.

Organisatie
Bewust Eemland is een vereniging met een bestuur (kernteam) dat eindverantwoordelijk is voor organisatorische en financiële zaken. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de leden om zich actief in te zetten binnen werkgroepen en op activiteiten.

De statuten van Bewust Eemland zijn hier te lezen. Jaarlijks vindt een ledenvergadering plaats waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd aan de leden. De begroting en de hoogte van de contributie worden jaarlijks vastgelegd in de ledenvergadering.

Wie kan lid worden?
Het belangrijkste vinden we dat je vanuit een intentie onderneemt, die vanuit jouw innerlijke kracht komt. Wat drijft jou? Wat is jouw passie en wat wil jij in de wereld brengen? Bewust ondernemen is ondernemen vanuit een innerlijke drive, maar ook bewust van de gevolgen voor de aarde en je omgeving. Verder gaan we ervanuit dat je gevestigd bent in de regio Eemland en dat je bent ingeschreven bij de KvK. Het bestuur houdt zich het recht voor om potentiële leden die niet voldoen aan deze criteria te weigeren.

Wat biedt Bewust Eemland?

 • Maandelijkse netwerkbijeenkomsten met o.a. mogelijkheden om te netwerken, jouw onderneming centraal te stellen (Zeepkist), een deepdate te begeleiden, vragen en successen in te brengen
 • Werkvormen om je te professionaliseren als ondernemer
 • Een besloten Facebookpagina voor leden waar je gerichte vragen kan stellen
 • Promotiemogelijkheden waaronder:
  • De social media kanalen met o.a. de Facebook-pagina met meer dan 1000 likes, waarmee we je activiteiten promoten
  • Het Inspiratiefestival, waar je zichtbaar bent naar je potentiële klanten
  • Een maandelijkse nieuwsbrief naar meer dan 1000 geïnteresseerden
  • Een actuele, frisse website met een goede vindbaarheid
  • Je eigen profielpagina op de website van Bewust Eemland
  • De mogelijkheid om events en aanbiedingen te plaatsen op de website bewusteemland.nl

NB: Bovenstaande activiteiten en vormen kunnen uitgebreid worden en wijzigen

Wat vragen we van jou?
Na aanmelding ontvang je instructies om je aanbod zichtbaar te maken op de website van Bewust Eemland en ontvang je uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten. We verwachten dat je een actief en enthousiast lid bent dat samenwerking hoog in het vaandel heeft. Dit blijkt onder meer uit:

 • Een actieve opstelling door o.a. het bezoeken van netwerkbijeenkomsten en aanwezigheid bij activiteiten
 • Het actief participeren in de organisatie van het netwerk (social media, marketing, leden, lief en leed) en het organiseren van events.
 • Het actief zoeken van samenwerkingsmogelijkheden met andere leden
 • Het stimuleren van ondernemers om lid te worden door ze bv mee te nemen naar een netwerkbijeenkomst

Duur en opzeggen van je lidmaatschap
Het lidmaatschap van Bewust Eemland ga je aan voor één jaar en gaat in op de dag van betaling. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Aanmelding verloopt via de website. Je betaalt meteen via Ideal en daarmee is je aanmelding definitief en kun je direct een profiel aan maken. Je lidmaatschap is 1 jaar geldig, ingaand op de datum van aanmelding en betaling op de website van Bewust Eemland. Na betaling ontvang je automatisch een factuur.
Opzeggen van je lidmaatschap kan per direct via de knop opzeggen op de website of via een mail aan info@bewusteemland.nl.
Een reeds betaald lidmaatschap wordt niet tussentijds teruggestort.
Een week voor het aflopen van je lidmaatschap krijg je een herinneringsmail dat je lidmaatschap verlengd moet worden. Als je je lidmaatschap wilt beëindigen, reageer hier dan direct op.
Op de dag dat je lidmaatschap afloopt ontvang je nog een herinneringsmail.
Bij niet tijdige betaling wordt je lidmaatschap (tijdelijk) op non-actief gezet. Dit betekent dat je beperkt zichtbaar bent op de website. Bij betaling wordt je lidmaatschap weer geactiveerd. Na twee weken ontvang je nogmaals een herinneringsmail. Dan heb je nog twee weken de tijd om te betalen. Daarna wordt je lidmaatschap beëindigd en je profiel verwijderd.

Uitbreiding van de opties van je lidmaatschap is altijd mogelijk. Wil je tussentijds uitbreiden neem dan contact op via info@bewusteemland.nl. Bij verlengen kun je altijd kiezen voor het lidmaatschap dat dan bij jou past.

Criteria voor gebruik van de agenda op de website:
Alle vermeldingen en activiteiten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • Bij alle lezingen, trainingen, workshops en andere activiteiten ligt de focus in ruime zin op bewustwording, duurzaamheid, veranderingsprocessen, ontwikkeling en/of gezondheid.
 • Je kunt alleen activiteiten vermelden die door jou zelf of in samenwerking met jou gegeven of georganiseerd worden. Indien activiteiten bij jou georganiseerd worden door derden die geen lid zijn van het netwerk dan vermeld je in de beschrijving van de activiteit een link naar jouw website en niet naar die van de organisator.
 • Je mag onbeperkt activiteiten plaatsen.

Criteria voor gebruik van de Facebookpagina voor leden:
De besloten Facebookpagina is een plek voor en door leden. Je kan hier een vraag stellen aan elkaar bv wie kent er een goede boekhouder, een oproep doen bv wie wil mij helpen met een fotoshoot en het is een plek waar verenigingsnieuws wordt gedeeld.
De ledenpagina is NIET bedoeld om je aanbod te plaatsen of aanbod van derden onder de aandacht te brengen. Daarvoor is de openbare Facebook pagina van Bewust Eemland.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]Word Lid van Bewust Eemland

[wyz_signup_form][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]