Vernieuwde missie en visie

28 apr 2020 | Algemeen

Tijdens de ALV van 2020 op 12 maart is uitvoerig stilgestaan bij de richting die we als vereniging op willen. In een mooie opstellingsoefening, begeleid door Renate, hebben we onderzocht of we als vereniging meer intern (gericht op onze leden) of extern gericht (gericht op (potentiële) klanten buiten het netwerk) zijn. 

Het werd duidelijk, dat we als vereniging gericht zijn op het ondersteunen, verbinden en ontwikkelen van onze leden. Niet alleen zijn onze activiteiten daarop gericht, het is ook één van de eigenschappen van de vereniging die door de leden bijzonder gewaardeerd wordt. De goede sfeer en openheid tijdens de bijeenkomsten, de persoonlijke aandacht en het informele karakter zijn veel genoemde punten.

Een netwerkbijeenkomst van Bewust Eemland voelt als een warm bad.

Al tijdens de ALV werd duidelijk dat het communicatieplan waaraan we vorig jaar gestart zijn, nu zeker van groot belang is. Als onze doelstellingen meer intern dan extern gericht zijn, heeft dit consequenties voor onze communicatiemiddelen en is het belangrijk dat we dit weer helder krijgen. De communicatie-commissie is vlak daarna aan de slag gegaan – en heeft zich als eerste op de missie en visie van de vereniging gericht. Na goede inhoudelijke discussies in verschillende zoom-meetingen is de missie en visie door het kernteam vastgesteld. Ook zijn de kernwaarden die we als vereniging hoog houden wat meer uitgewerkt, met voldoende ruimte voor persoonlijke invulling.

Missie & visie

Missie
Vereniging Bewust Eemland ondersteunt, verbindt, stimuleert, enthousiasmeert en professionaliseert ondernemers in de regio Eemland die bewust ondernemen met respect en aandacht voor mens en milieu.

Kernwaarden

●         Compassie: omzien naar elkaar en elkaar steunen

●         Respect: voor elkaars unieke manier van werken en ondernemen

●         Acceptatie: zonder oordeel de ander accepteren wie hij/zij is en hoe hij/zij leeft

●         Gelijkwaardigheid: elkaar ontmoeten op gelijk niveau, zowel beginnende als (meer) ervaren ondernemers zijn van harte welkom

Visie
Vereniging Bewust Eemland is een ondernemersnetwerk waarin de leden zich veilig voelen om elkaar te inspireren, zich open op te stellen en zich met elkaar te verbinden. De vereniging stimuleert en nodigt uit tot professionele en persoonlijke ontwikkeling. De vereniging biedt de gelegenheid om met andere ondernemers te sparren en samen te werken. Vanuit persoonlijke en professionele groei en door middel van netwerken kunnen leden hun zichtbaarheid vergroten. Bovendien kunnen hierdoor de ondernemingen van de leden groeien.

Doelstellingen en communicatieplan

Vanuit deze missie en visie wordt nu hard gewerkt aan een communicatieplan, met daarbij een aantal doelstellingen voor onze vereniging. Zo gaan we ons richten op het vergroten van de betrokkenheid van de leden bij de activiteiten van de vereniging en het aantrekken van nieuwe leden. Wat dit plan inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor het gebruik van onder andere website en sociale media, maken we zo snel mogelijk bekend.

Lees meer over de vernieuwde missie en visie