De ondernemer
Contactpersoon
demuzen
Wat is de missie van jouw bedrijf?

Mensen inspireren om te gaan staan in hun authentieke zijn en hun stem te laten horen in allerlei toonaarden: zowel pijn als vreugde. Bewust worden van beperkingen zodat zelfacceptatie kan groeien en leven vanuit kwaliteiten mogelijk wordt.

Hoe breng jij bewust ondernemen in je bedrijf?

Door elektriciteit uit zonne-energie. Een digitale nieuwsbrief. Keuze van mijn bank: Triodos en ASN. Een gezonde balans tussen werken en ontspannen. D.m.v. meditatieve workshops het besef van verbondenheid met de natuur vergroten.

Welke wijsheid wil je delen?

Zowel licht als schaduw
maakt deel uit van de liefdesdans.

Rumi

Wat we doen
Foto's
Over dit bedrijf

In mijn praktijk gebruik ik de stem en het lied als middel tot zelfontplooiing. Het gaat niet om de prestatie, om ‘mooi zingen’,  maar om de ervaring en de reflectie daarop. Steeds weer afstemmen op waar je bent, de vraag die in je leeft en wat je wilt ontwikkelen. De werkvormen die we kiezen zullen rust, verdieping en helderheid brengen: meditatie, visualisatie, reflectief schrijven, dans/beweging, ontspanningsoefeningen en zacht lichaamswerk.  Methodieken uit de psychosynthese kunnen daarbij ondersteunend zijn en dieper inzicht geven.

Stem en persoonlijke groei

Centraal staat bij mij de mens die zingt. Het lied, alle stemoefeningen en andere oefeningen die ik gebruik, zijn dienstbaar aan iemands zelfontplooiing. Ik geef dus geen gewone zangles, maar gebruik de stem en het lied voor persoonlijke ontwikkeling.

Psychosynthese en stem/zang

Psychosociale begeleiding houdt in dat je leert kijken naar je problemen, klachten, ervaringen en gevoelens en er vervolgens mee om leert gaan.

Het accent in de sessies ligt dan op psychosociale begeleiding en het werken met stem ondersteunt het proces van bewust worden en met name ook het ontwikkelen van nieuw gewenst gedrag.

Omdat ik aangesloten ben bij de NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (www.nvpa.org)  worden de sessies psychosynthese en stem/zang door de meeste verzekeraars vergoed.  Een aanvullend verzekerd is dan wel vereist.

Mariejan van Oort