De ondernemer
Contactpersoon
Mirjam ter Maat
Wat is de missie van jouw bedrijf?

Denk-beeldend wil vaktherapie laagdrempelig maken voor iedere jeugdige en (jong)volwassene met een hulpvraag, waarbij non-verbaal via spel en beeldend vormgeven centraal staat.

Hoe breng jij bewust ondernemen in je bedrijf?

Door in de praktijk ook bezig te zijn met het niet uitgesproken woord, maar met beeldtaal en spel, kan de cliënt zich bewuster worden van wat er in hem/haar omgaat door de inhoud serieus te nemen en deze samen te verwoorden.

Welke wijsheid wil je delen?

Durf te doen ook al kan je je route niet uitstippelen. Leer te kennen waarop je kunt vertrouwen zodat ook jij steeds beter doet (durft) wat jij wilt.

Wat we doen
Foto's
Over dit bedrijf

Denk-beeldend biedt vaktherapie beeldende therapie en speltherapie aan jeugd en (jong-)volwassenen.  De zelfstandige praktijk kan individueel benaderd worden of in samenwerking met een andere hulpverlener. Ook zijn kortdurende workshops en groepen mogelijk op aanvraag.