Vereniging Bewust Eemland

voor bewuste ondernemers

Over ons

Onze visie

Vereniging Bewust Eemland stimuleert en nodigt uit tot professionele en persoonlijke ontwikkeling. De vereniging biedt de gelegenheid om met andere ondernemers te sparren en samen te werken. De vereniging is een ondernemersnetwerk waarin de leden zich veilig voelen om elkaar te inspireren, zich open op te stellen en zich met elkaar te verbinden. 

Vanuit persoonlijke en professionele groei en door middel van netwerken kunnen leden hun zichtbaarheid vergroten. Bovendien kunnen hierdoor hun ondernemingen groeien.

 

Onze kernwaarden

  • Compassie: omzien naar elkaar en elkaar steunen
  • Respect: voor elkaars unieke manier van werken en ondernemen
  • Acceptatie: zonder oordeel de ander accepteren wie hij/zij is en hoe hij/zij leeft
  • Gelijkwaardigheid: elkaar ontmoeten op gelijk niveau, zowel beginnende als (meer) ervaren ondernemers zijn van harte welkom

De Spelregels

We hebben de spelregels en doelstellingen voor 2020 op een rij gezet in een document. De doelstellingen zijn het verhogen van de participatie van de leden en het werven van nieuwe leden. Download hier het document

Het kernteam

Het kernteam van Bewust Eemland faciliteert en organiseert diverse activiteiten en is eindverantwoordelijk voor de communicatie, ledenadministratie en de financiën. De leden stellen zich actief op, tonen betrokkenheid en helpen mee in de organisatie en/of invulling van activiteiten.

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden, volgens de statuten, kernteamleden benoemd, de financiën beoordeeld en goedgekeurd, de plannen voor het volgend verenigingsjaar voorgelegd en de contributie vastgesteld.

Vereniging Bewust Eemland ondersteunt, verbindt, stimuleert, enthousiasmeert en professionaliseert ondernemers in de regio Eemland die bewust ondernemen; met respect en aandacht voor mens en milieu.